به گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشتی باری رژیم ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا چند هفته است در برزیل قادر به سوخت‌گیری نیستند و نمی‌توانند به ایران برگردند.
پتروبراس شرکت نفت دولتی برزیل، به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سوخت رسانی به کشتی‌های باری رژیم خودداری کرده است.
کشتی‌های باری باوند و ترمه دو ماه پیش محموله‌های کود شیمیایی اوره به برزیل منتقل کرده‌اند. این دو کشتی به شرکت کشتیرانی سپید متعلق هستند. هر دو کشتی در آبهای ساحلی بندر پاراناگوا، واقع در ایالت پارانا در جنوب برزیل، لنگر انداخته‌اند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah