سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: ما «سلمان رئوف سلمان» که حمله ویرانگر در بوینس آیرس را علیه مرکز یهودیان در آمریکای جنوبی در ۲۵ سال پیش را هماهنگ کرده بود، هدف قرار میدهیم.
وی افزود: دولت ما، هدف قرار دادن تروریستهای حزب‌الله که عملیات جنایتکارانه و قتل شهروندان بی‌گناه را بنام این گروه خشن و رؤسای ایرانی آنها، انجام میدهند، ادامه میدهد.
به موجب تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا، تمام اموال و داراییهای متعلق به «سلمان رئوف سلمان» بخاطر کار به نفع حزب الله و یا به نیابت از آن، منجمد میشود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مبلغ ۷ میلیون دلار جایزه برای کسب اطلاعات از محل «سلمان رئوف سلمان» تعیین کرده است. سلمان رئوف سلمان، متولد شهر سان اندرس در کلمبیا در سال ۱۹۶۵ و تابعیت لبنانی – کلمبیایی دارد. گمان می‌رود وی اکنون در لبنان ساکن باشد.

http://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah