وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت بە ارائە خدمات به شرکت‌های هواپیمایی‌ ایرانی تعیین‌شده از جمله تامین مالی، رزرو و تهیه بلیت و تامین قطعات هواپیماها هشدار داد.
بە گفتە وزارت خزانە داریی آمریکا، شماری از شرکت های هواپیمایی ایران، به رغم ظاهر غیرنظامی، در امور نیابتی و رساندن تسلیحات ایران فعالیت دارند. برای نمونە، شرکت هوایی ماهان ایر که ابزار ارائه خدمات به سپاه قدس و فرمانده آن، قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی آن است.
طبق تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت قشم فارس ایر که زیرمجموعه ماهان ایر است و ارائه خدمات به آن در مالزی و ارمنستان تحت تحریم قرار دارد. هرگونه خدمات از جمله خدمات مالی، رزرو و خرید و فروش بلیت، حمل بار، قراردادهای سوختی برای شرکت های تحریم شده، ممنوع است.

چهارشنبه دوم مرداد ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah