سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ۳ مردادماه ۹۸ بازداشت فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی زندان تهران بزرگ را محکوم کرد و گفت: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان به فشار و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد، از آغاز سال میلادی ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز چندین مورد از احضار و بازجویی خانواده های زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی را شمارش کرده است. جمهوری اسلامی باید به این آزارگری غیر قانونی پایان دهد».

روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۸، فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

فرزند فرنگیس مظلوم، سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است.

وی در حالی که دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کرد از بابت پرونده ای جدید که در زندان علیه وی مفتوح شد به ۳ سال حبس، ۳ سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد.

 

۳ مردادماه

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah