سایت ایلاف لندن
روز پنجشنبه محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در یک اظهار نظر مطبوعاتی در پی اعمال تحریمهای آمریکا علیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران، گفت:‌ ” ظریف و وزارتخانه اش توجیه گر سركوب و تسهیل كننده صدور تروریسم و جنگ افروزی و دسترسی رژیم به سلاحهای كشتار جمعی هستند. بالاترین افتخارات ظریف همنشینی با حسن نصرالله، بشار اسد و قاسم سلیمانی است.

محدثین گفت: ”دورانی كه ظریف و روحانی و هم پالكی های آنها میتوانستند با ژستهای میان تهی و با پشت گرمی به سیاست مماشات، برای میانه روی دروغین رژیم بازارگرمی كنند به پایان رسیده است. این همان اراده مردم ایران است كه در قیام های سال ۲۰۱۸ خواهان سرنگونی تمامیت این رژیم سركوبگر و تروریستی بودند و شعار میدادند اصلاح طلب اصول گرا دیگر تمامه ماجرا.“

 
پنجشنبه ۱۰ مردادماه ۹۸

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah