طناب تحریم برگردن ظریف پیچیده شد,همزادقاسم سلیمانی ،کارچاق کن وپاچالداربین المللی ولایت درمقام وزیرخارجه دولت اعتدالی که به امیداستحاله رژیم توسط دولت سابق آمریکابادشده بود،هم چون بادکنک ترکید.این به مثابه تیرخلاص به برجام ودولت اعتدالی آخوند روحانی است.

 

 

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah