روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی «حامل سوخت قاچاق» در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد!
بنا به اطلاعیه سپاه پاسداران این کشتی به بندر بوشهر منتقل شده و «است.
بنابر نوشته خبرگزاری فارس این کشتی حامل ۷۰۰ هزار لیتر سوخت بوده و «در حال انتقال این سوخت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود». طنز تلخ اینجاست که سپاه قاچاقچی پاسداران از توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق خبر می دهد که توجیه راهزنی دریایی است.

یکشنبه ۱۳ مرداد ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah