حجاریان در گفت‌وگویی با روزنامه  حکومتی سازندگی درباره برگزاری «انتخابات شفاف» در ایران گفت: «باید توجه داشته باشیم اگر شرایطی به وجود بیاید و مانند کشورهای دموکراتیک پلاستیک گلخانه را بردارند و انتخابات شفاف شود و هیچ گونه حمایتی صورت نگیرد، نه تو مانی و نه من! نه اصول‌گرایی باقی می‌ماند و نه اصلاح‌طلبی.»

حال باید از اصول‌گرایان پرسید می‌خواهند شرایط گلخانه‌ای را ادامه دهند».
لازم به یادآوری است که سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و معاون آخوند ری شهری وزیر اطلاعات بود. وی در کشتارهای دهه شصت از سر دژخیمان این وزارتخانه بود و در جنایت تا آنجا پیش رفت که یک زندانی را به درخت بسته و با ماشین آن را می کشد و از وسط دو نیم می کند. اکنون سالهاست او تئوریسین باند خط امامی هایی شده که خود را اصلاح طلب می نامند! اصلاح طلب قلابی.

 

t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah