دولت ترامپ تحرکات نفتکشهای متعلق به بزرگترین کمپانی نفتی دولت چین را رصد می‌کند. چرا که این کمپانی در حال سرپیچی از تحریم‌های آمریکاست.

یک منبع مطلع به تایمز مالی گفت:‌ بانک کونلون Kunlun، زیر مجموعه نشنانل پترولیون کورپوریشن چین، در ماه‌های اخیر یک ناوگان نفتکش را برای انتقال نفت از ایران به چین به خدمت گرفته است. عکسهای ماهواره‌یی نشان می‌دهد نفتکشهای چین از ماه مه گذشته حداقل ۳بار نفتکشهای رژیم ایران را تخلیه کردند.

سمیر مدانی از شرکت ردیابی نفتکشها گفت،“ اطلاعات و تصاویر به‌خوبی نشان می‌دهند این نفتکشهای متعلق به بانک کونلون، در انتقال نفت ایران دست داشته‌اند. این نفتکش‌ها مانند پلی بین ایران و چین عمل می‌کنند “.
این اقدامات بانک کونلون، واشنگتن را بر آن داشت وارد جزئیات شود و هر نهادی که در نقض تحریم‌های اقتصادی آمریکا دخالت داشته باشد تحریم کند.
از ماه مه که آمریکا چین را از خرید نفت ایران منع کرد، نفتکشهای متعلق به بانک کونلون نفت خام ایران را منتقل کردند.

اطلاعات ماهواره‌یی بر این دلالت دارد که نفتکشهای بانک کونلون، از تاکتیکهایی هم‌چون خاموش کردن دستگاههای ردیابی و تغییر نام استفاده می‌کنند.
بانک کونلون اصلی‌ترین نهاد تجارت رسمی چین است که در دهه‌های گذشته بیشتر نفت خود را از ایران خریداری کرده است. در ۲۰۱۲ به‌دلیل مراوداتی که با بانک‌های تحت تحریم آمریکا داشته از سیستم مالی آمریکا حذف شد، و کماکان در همین وضعیت قرار دارد.
انتشار خبر مربوط به کمک بانک چینی به رژیم ایران در زمانی است که روابط آمریکا و چین در شرایط حساسی قرار دارد. هفته پیش دونالد ترامپ بعد از شکست پیشرفت مذاکره با چین اعلام کرد تعرفه بیشتری را روی کالاها چین اعمال خواهد کرد.
بانک کونلون و شعبات آن به‌نظر می‌رسد تلاش گسترده‌یی برای پنهان کردن مبدأ محموله‌های نفتی از ایران انجام داده‌اند
حداقل ۴نفتکش متعلق به بانک کونلون اسامی خود را در ۳ماه گذشته تغییر داده‌اند.