تاجران نفت ایران هر چند ماه یک‌بار، دفتر کاری خود را عوض می‌کنند؛ اسناد خود را فقط به‌صورت کاغذی نگه‌داری می‌کنند؛ آن‌ها مدام مراقبند که هیچ ابزار شنودی در دفترشان استفاده نشده باشد و کلیه خطوط تلفن ثابت دفترشان را به موبایل خود دایورت کرده‌اند.
آن‌ها می‌دانند تحت نظرند و این تصور را دارند که وسایل الکترونیک‌ آن‌ها هک شده است.
تاجران نفت ایران پس از تحریم‌های ترامپ، به یکباره در معرض یک توطئه بین‌المللی و معرکه جاسوسی و ضدجاسوسی قرار گرفته‌اند.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah