آمار دقیق بازداشت‌شدگان شامل جمعی از تجمع‌کنندگان که در حمایت از کلیه زندانیان بیگناه سیاسی و دفاع از مظلومیت آنان، حدود ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۰ مرداد در مقابل بیدادگاه مرکزی خراسان رضوی در مشهد دستگیر شدند «سیزده نفر» است.
که از این جمع «هشت» آقا و «پنج» خانم می‌باشند، آقایان به بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد و بانوان به بند نسوان همان زندان با محدودیت و ممنوعیت از ملاقات و تلفن، منتقل گردیده‌اند!
آقایان: هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، جواد لعل‌محمدی، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی ، مرتضی قاسمی ، هاشم رجایی ، محمد نوری‌زاد
خانم ها:‌ پوران ناظمی ، فاطمه سپهری ، حوریه فرج‌زاده طارانی و دو بانوی دیگر که اسمشان در دسترس نیست

تمامی این عزیزان توسط اداره منفور اطلاعات مشهد بازداشت گردیده و به دستور این نهاد سرگوبگر و تایید شعبه ۹۰۳ بازپرسی بیدادگاه انقلاب مشهد، با تعیین قرار صوری ۱۰۰ میلیون تومان، موقتا در یکجا زندانی هستند.

 

t.me/begoonah1

instagram.com/begoonah