خبرگزاری رویترز ۲۶مرداد ۹۸ گزارش داد که: گروه بانکی استاندارد چارترد به‌خاطر سرپیچی از تحریم رژیم ایران با تحریم روبروست.
دفتر اجرای تحریم‌های مالی انگلستان که شامل افسران پلس و افسران اطلاعاتی و مقامهای وزارت دارایی است به این بانک اطلاع داده‌اند باید جریمه‌ای بیش از ۱۰میلیون پوند برابر با ۱۲میلیون دلار در هفته‌های آینده بپردازد.
استاندارد چارترد گفت در مورد این گزارش نظری ندارد.
این بانک در ماه آوریل امسال موافقت کرد یک میلیارد دلار به آمریکا و مقامهای انگلیسی به‌خاطر انجام تبادلات مالی غیرقانونی که نقض تحریم‌ها رژیم ایران محسوب می‌شود بپردازد.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah