شب یکشنبه ۲۷مرداد۹۸ ۸ نفر از ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل شخصی این نویسنده و پژوهشگر در مشهد، ضمن ضرب‌و‌شتم وی و دخترش هنگامه، را پیش چشم مادر و برادر بیمار آقای واحدیان شدیدا کتک زده و زخمی نموده و وی را با خود بردند.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah