فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند!… از کجا آوردی ساختی؟».
اکنون با آنچه که شیخ محمد یزدی گفته، چند نکته روشن می‌گردد:
دزد اصلی و چپاول‌گر اصلی در قوه قضاییه رژیم همین آملی لاریجانی است.
صادق لاریجانی با آن ۶۳حساب بانکی آکنده از ثروتهای مصادره شده مردم،‌ آن‌چنان ثروت کلانی به‌هم زده که پس از ساخت‌و سازهای معمول برای خودش و… حوزه علمیه‌اش در قم را به سبک کاخ‌های شاهنشاهی ساخته است!
همچنین روشن شد که وی پس از برملا شدن دزدی‌هایش ابتدا قصد گروکشی و آزاد کردن صندوق‌دارش (طبری) را داشته و چون موفق نشده و کار بالا گرفته! تشخیص داده که حداقل خودش را در ببرد که البته با هوشیاری سربازان گمنام خامنه‌ای، دمش لای در گیر کرده و حضرتش را فعلاً و موقتاًً سرجایش نشانده‌اند تا بعداً چه پیش آید!

 

به این ترتیب در جنگ و جدال دو رئیس قوه پیشین قضاییه نظام، یک‌بار دیگر یک فضاحت جدی بیرون زد: دزدی‌هایی که «ته» ندارند و از این رئیس قوه به آن یکی و رئیس بعدی منتقل می‌شوند!
خود شیخ محمد یزدی چه؟
اما این شیخ محمد یزدی که اکنون این‌چنین پاچه صادق آملی لاریجانی را گرفته، خودش چکاره و چند مرده حلاج است؟!
عباس پالیزدار در خرداد سال ۱۳۸۷یک افشاگری مهم درباره شماری از آخوندهای حکومتی و مقامات رژیم منتشر کرد که در رسانه‌های آن زمان هم‌چون توپ «ترکید»! یکی از سوژه‌های آن افشاگری همین شیخ محمد یزدی بود. پالیزدار در همان افشاگری از جمله اشاره می‌کند شیخ محمد یزدی چگونه با استفاده از رانت قدرت و پارتی‌بازی و به اسم درست کردن حوزه علمیه جهل و جنایت برای دختران معاویه در قم اولاً کارخانه لاستیک سازی دنا را ملاخور کرد و ثانیا جنگل‌های شمال را هم به دم تیغ پسرانش داد تا جایی‌که مردم محل شورش کردند!‌
یک نظام سراپا فاسد
اکنون و در پرتو رعد و برق‌های ناشی از جنگ و دعوای دو غول فساد در کوه المپ شیاطین نظام ولایت‌فقیه می‌توان به‌خوبی دید که حتی یک نفر آدم سالم هم در این نظام یافت نمی‌شود و هنگامی که سرکیسه افشاگریها باز می‌شود همه جا را بوی گند فساد پر می‌کند، نظامی که باید در تمامیتش از این مملکت جارو شود.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah