به گزارش  خبرگزاری تسنیم، شامگاه دوشنبە ٢٨ مرداد ٩٨  یک عضو سپاه پاسداران در ارتفاعات قندیل ٢ (قندیل کوچک) کشتە شدە است.

هویت این پاسدار ”علی پیغامی خوشهە مهر بناب“ اهل شهرستان بناب اعلام شدە است.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah