یک روزنامه نوروژی:« از ظریف با تخم مرغ و گوجه پذیرایی شد!‌»‌
و رفتار «متمدنانه» پلیس با شهروندان ایرانی- نروژی برای کاسه لیسی ملاها بی شک از نظر مردم ایران همدستی با جنایتکاران است و فراموش نخواهد شد.

 

photo_2019-08-22_21-46-01

 

 

بازتاب تظاهرات ایرانیان آزادیخواه برعلیه حضورجواد ظریف تروریست درآسوشیتدپرس
خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس
۲۲ اوت ۲۰۱۹
معترضین و گروههای تبعیدی پنجشنبه ۲۲ اوت علیه دیدار جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران در مركز اسلو، (پایتخت) نروژ تظاهرات كردند.

ECmVBI-X4AAXz8e.jpg

 

 

 

 

 

 

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در اعتراض به سفر جواد ظریف تروریست
مقابل پارلمان نروژ در اسلو
پنجشنبه ۳۱ مردادماه ۹۸

 

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در پاریس علیه سفر ظریف وزیر خارجه رژیم تروریستی آخوندها
پنجشنبه سی ویکم مرداد ۹۸

 

 

پرتاب گوجه به یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی
درآکسیون اعتراضی به حضور جواد ظریف تروریست دراسلو
پنجشنبه ۳۱ مردادماه ۹۸

 

 

 

تجمع ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت در اسلو نروژ
دراعتراض به حضور جواد ظریف تروریست
با شعار»جواد ظریف جانیه ، دشمن ایرانیه
مرگ بر این مماشات، ننگ بر این بند و بست»
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸

 

 

فیلم اعتراض ایرانیان خشمگین از ظریف تروریست در لحظات ورود او به مجلس نروژ در اسلو
در روز پنجشنبه ۳۱ مردادماه ۹۸

 

 

فیلم اعتراض ایرانیان آزادیخواه در پاریس
علیه سفر ظریف وزیر خارجه تروریست رژیم ولایت فقیه به فرانسه
در روز پنجشنبه ۳۱ مردادماه ۹۸

 

 

شعار ایرانیان آزاده علیه تروریستهای حکومتی و دستگیری معترضین
مزدور برو گمشو
مرگ بر تروریست
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah