شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد عصر روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل دو دستگاه تلفن همراه متعلق به خانم جهانبین را نیز با خود بردند. عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه ۲۷ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم جهانبین ضمن تایید این خبر گفت: “بازداشت خانم جهانبین حدود ساعت ۱۸ روز جاری توسط ۵ تن از مامورین اداره اطلاعات در منزل ایشان صورت گرفته است. مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل دو تلفن همراه متعلق به ایشان را نیز با خود بردند”.
از دلایل بازداشت و محل نگهداری خانم شهلا جهانبین تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

 

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah