در کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه سوئد که بدون حضور ظریف بر گزارشد، خبرنگاران به طرح سؤالاتی درباره اعتراضات شدید ایرانیان آزاده علیه حضور ظریف که اصلاً چرا چنین فردی در سوئد پذیرفته شده پرداختند.

خبرنگار روزنامه اکسپرسن سوئد گفت: «از طرفهای مختلف به این دیدار و ملاقات اعتراض شده است و تمام ظهر امروز در بیرون اینجا تظاهرات بوده است و شما چه جوابی می‌دهید؟»

خبرنگار دیگری گفت: «معترضان خواستار موضع روشن سوئد و اعمال فشار بیشتر به رژیم ایران هستند قبل از این‌که با آنها ملاقات کنید.»

وزیر خارجه سوئد که در مقابل این سؤالات پاسخی نداشت، اظهار داشت این سوئد نبوده که از ظریف دعوت کرده باشد و گفت: خودش آمده و ما در این زمینه هیچ وزیری (از رژیم ایران) را دعوت نکردیم بلکه او (ظریف) خودش آمده. او از ما پرسید آیا برای یک مسافرت به کشورهای نوردیک می‌تواند بیاید؟
وزیر خارجه سوئد ضمن این‌که در مقابل سؤالات خبرنگاران تلاش کرد به توجیه حفظ رابطه و مماشات با دیکتاتوریها بپردازد، به ماهیت و جنایات ضدانسانی رژیم اذعان کرد.

و به طرح موضوع نقض حقوق‌بشر و اعدامها و دستگیریها و فشارهای اعمال شده بر حامیان حقوق زنان، فعالان سندیکاهای کارگری، مدافعان حقوق‌بشر و سرکوب اقلیتهای مذهبی و ملی توسط رژیم آخوندی پرداخت و خواستار لغو حکم اعدام یک محقق ایرانی مقیم سوئد شد.
وزیر خارجه سوئد همچنین گفت کشتی انگلیسی ربوده شده توسط رژیم باید فوراً آزاد شود و تأکید کرد که حکومت آخوندها باید از تمام تعهداتش در برجام تبعیت کند.
مخالفین رژیم ایران و ایرانیان آزاده در سوئد که نسبت به حضور ظریف تجمع کرده بودند با در دست گرفتن پلاکاردهایی اعتراضی و سر دادن شعار، اعتراض خود را به گوش جهانیان و خبرگزاریهای بین‌المللی رساندند.
ایرانیان آزاده شعار می‌دادند: جواد ظریف قاتله مذاکره‌اش باطله

جواد ظریف جانیه دشمن ایرانیه

جواد ظریف شارلاتان دشمن خلق ایران.

 

 

پنجشنبه ۳۱ مردادماه ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah