بنا به گزارشات  گروه‌های زیر از تجمع ۴ شهریور ۹۸ اعلام حمایت کرده‌اند:
۱_ انجمن صنفی معلمان کرمانشاه
۲_ انجمن صنفی معلمان گیلان
۳_ انجمن صنفی معلمان اصفهان
۴_ انجمن صنفی معلمان مازندران
۵_ گروه صنفی بازنشستگان فارس
۶_ گروه صنفی بازنشستگان پارک شهر و پارک اندیشه
۷_ پیشکسوتان فرهنگی ایران
۸_ مجمع فعالان صنفی دولتی
۹_ فعالین صنفی البرز
۱۰_ گروه صنفی پیشکسوتان بوشهر
۱۱_ گروه معلمان عدالتخواه
۱۲_ گروه بازنشستگان فرهنگی تهران
۱۳_ فعالین صنفی آذربایجان شرقی
۱۴_ کمپین ده هزار نفری پیگیری منطقه جنگی بازنشستگان استان کرمانشاه
۱۵_ شورای بازنشستگان ایران
۱۶_ گروه اتحاد بازنشستگان
۱۷- بازنشستگان فرهنگی طبرستان
یکشنبه ۳ شهریور ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah