قتل یک جوان کولبر بنام «عبدالسلام امینی» اهل بانە با شلیک مستقیم پاسداران تروریست رژیم ایران به گروهی از کولبران در ارتفاعات روستای سرتزین
وی اهل ننور بانه و پدر یک کودک سه سالە بودە و همسرش نیز باردار می باشد. شاهدان عینی گفته اند این شلیک از چنان فاصله نزدیکی صورت گرفته که صحنه شبیه به اعدام بوده است.
یکشنبه ۳ شهریور ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah