رادیو سوئد:حنیف بالی نماینده پارلمانی حزب مودرات به دلیل انتقاد شدید که امروز در توییتی از کارل بیلت وزیر خارجه سابق و هم حزبی خود کرد، از عضویت در کمیسیون بازارکار کنار گذاشته شد.
حنیف بالی امروز در توییتی در پیوند با سیاست خارجی سویدن با ایران نوشت که: سویدن دکترین کارل بیلت را دنبال می‌کند و در تلاش عادی سازی روابط با رژیم است. آیا مناسب است که دکترین مردی پیروی شود که تاکنون در هیچ یک از رویداد سیاسی خارجی موفق نبوده.
این اظهار نظر حنیف بالی با واکنش تند رهبری حزب مودرات مواجه شده است و اولف کریسترشون، رهبر این حزب گفته است که چنین رفتاری غیر قابل قبول است. پس از ظهر امروز گروه پارلمانی حزب مودراتها به یک نشست تلفونی در ارتباط با اظهارات حنیف بالی دعوت شدند. به این ترتیب حنیف بالی به یک گفتگوی بسیار جدی با توبیاس بلستروم، رهبر گروه پارلمانی مودراتها و گونار سترومر، دبیر این حزب دعوت شد.

پیش از اعلام برکناری حنیف بالی از عضویت کمیسیون بازارکار پارلمان، او به بخش خبر رادیوی سویدن گفته بود که با رسانه ها در این مورد صحبت نمی کند و به باور او لحن خوب داشته اما انتقاد جدی مطرح کرده است.

 
یکشنبه ۳ شهریور ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah