شب شنبه ۲ شهریورماه ۹۸ زهرا جمالی، در تهران در منزل خواهر خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدو به مکان نامعلومی منتقل شد.
گفته می شود که این نیروها وسایل شخصی از جمله گوشی موبایل و لپ تاپ وی را نیز ضبط کرد اند.
زهرا جمالی، در مراسم سوگواری علیرضا شیرمحمدعلی، در رابطه با مسئله “مقاومت در مبارزه” سخنانی بیان کرد.
همچنین اواسط مردادماه نامه ای با امضای ۱۴ تن مبنی بر استعفای خامنه ای جنایتکار منتشر شد. با انتشار این نامه به شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. به گزارش هرانا گمان این می رود بازداشت خانم جمالی در رابطه با نامه مذکور باشد، هر چند هنوز هیچ منبعی ارتباط بین بازداشت وی و نامه مورد اشاره را تایید نکرده است.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah