روز دوشنبه ۴ شهریور ۹۸ ، یک پاسدار جنایتکار بنام خالد شوانی عضو گروه ضربت برون مرزی سپاه پاسداران و کادر حفاظت اطلاعات سپاه در پیرانشهر توسط افراد مسلح به هلاکت رسید.این پاسدار جنایتکار عضو گروه ضربت برون مرزی سپاه پاسداران و از کادرهای حفاظت اطلاعات بوده است.
وی در خیابان استقلال پیرانشهر کشته شد.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah