امینه کاکاباوه تنها نماینده پارلمان از حزر چپ سوئد بود که در مقابل ظریف موضع گیری کرد. به همین خاطر وی از سوی این حزب اخراج شد.
این بیانگر خط و سیاست مماشاتگرانه این حزب با رژیم ضد ایرانی آخوندها است.

 

شهریور ۹۸

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah