به گزارش کولبر نیوز چهارشنبه شب ۶ شهریور ماه۹۸، آرام زندی فعال کارگری در سنندج هنگام بازگشت از محل کارش به منزل، در مقابل چشمان مادر پیرش توسط ماموران امنیتی، بشکلی وحشیانه دستگیر و بازداشت می شود. دستگیری آرام زندی با مقاومت مادر شجاع اش روبرو می شود. ماموران امنیتی بشکل بیرحمانه ایی» دایه مریم» را مورد ضرب و شتم قرار می دهند بطوریکه دچار حمله قلبی می شود و به بیمارستان تامین اجتماعی انتقال می یابد و در حال حاضر در آنجا بستری است. آرام زندی فعال کارگری به مکان نامعلومی منتقل و دایه مریم در بیمارستان بستری است.
ما دستگیری آرام زندی فعال کارگری و ضرب و شتم مادر پیرش دایه مریم را محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان و کلیه فعالین کارگری هستیم. بهبودی هرچه زودتر دایه مریم آرزوی قلبی ماست.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah