اداره داراییهای خارجی خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۷شهریور ۹۸ «بانک جمال تراست» در لبنان را که فعالیت‌های بانکی حزب‌الله را تسهیل می‌کرده است، مورد تحریم قرار داد و به‌عنوان تروریست جهانی ویژه نامگذاری کرد.

دفتر کنترل داراییهای خارجی به‌طور مشخص صندوق اعتماد جمال را مطابق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به‌دلیل یاری رساندن به، حمایت از یا فراهم کردن پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیک برای یا خدمات مالی یا سایر خدمات برای یا در حمایت از حزب‌الله در فهرست تروریستهای جهانی به‌طور ویژه نامگذاری شده درج می‌کند. صندوق اعتماد جمال رابطه طولانی مدتی با یک نهاد مالی کلیدی حزب‌الله دارد و خدمات مالی به شورای اجرایی حزب‌الله و بنیاد موسوم به شهید مستقر در ایران ارائه می‌دهد.

سایت خزانه‌داری آمریکا روز ۷شهریور/ ۲۹اوت ۲۰۱۹ در این باره طی بیانیه‌یی نوشت:

دفتر کنترل داراییهای خارجی به‌عنوان بخشی از اقدام امروز شرکت‌های تابعه مستقر در لبنان صندوق اعتماد جمال شامل شرکت بیمه تراست Trust Insurance و شرکت خدمات بیمه تراست و شرکت بیمه عمر تراست را نیز به‌دلیل این‌که تحت مالکیت یا کنترل صندوق اعتماد جمال هستند، لیست‌گذاری می‌کند.

سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری برای امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت ”وزارت خزانه‌داری بانک تراست جمال و شرکت‌های تابعه آن را به‌خاطر ممکن کردن گستاخانه فعالیت‌های مالی حزب‌الله هدف قرار می‌دهد. مؤسسات مالی فاسد مانند جمال تراست یک تهدید مستقیم برای صحت نظام مالی لبنان هستند. جمال تراست به شورای اجرایی حزب‌الله و بنیاد موسوم به شهید حمایت و خدمات ارائه می‌دهد. بنیاد شهید نیز برای خانواده‌های بمبگذاران انتحاری پول سرازیر می‌کند. آمریکا به کار با بانک مرکزی لبنان ادامه می‌دهد تا حزب‌الله را از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم کند. این اقدام هشداری به همه آنهایی است که به این گروه تروریستی خدمات ارائه می‌دهند.“

اقدام امروز این واقعیت را برجسته می‌کند که چگونه حزب‌الله کماکان به منافع خودش و منافع حامی اصلی‌اش یعنی رژیم ایران در برابر رفاه شهروندان لبنان و اقتصاد لبنان اولویت می‌دهد. ما ابراز تأسف می‌کنیم که حزب‌الله برای جامعه شیعیان به‌طور ویژه‌یی سختی به ارمغان آورده است و به دولت لبنان فراخوان می‌دهیم که هر تلاشی را برای کاستن از تأثیرات منفی بر صاحبان بی‌گناه حساب بانکی که متوجه نبودند که حزب‌الله پس اندازهایشان را به خطر انداخته بود، به‌عمل بیاورند….

بانک تراست جمال

تراست جمال به حزب‌الله یاری می‌رساند، از آن حمایت می‌کند یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیک برای یا خدمات مالی یا سایر خدمات برای یا در حمایت از حزب‌الله فراهم می‌کند….

همچنین عضو پارلمان از حزب‌الله امین شری فعالیت مالی حزب‌الله در تراست جمال را با مدیریت بانک هماهنگ می‌کند.

دفتر کنترل داراییهای خارجی امین شری را در ژوئیه ۲۰۱۹ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به‌دلیل اقدام برای یا به‌نمایندگی از حزب‌الله لیست‌گذاری کرد.

وزارت خزانه‌داری بنیاد موسوم به شهید از جمله شعبه آن در آمریکا و قرض الحسنه را در ژوئیه ۲۰۰۷ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ لیست‌گذاری کرد. بنیاد موسوم به شهید یک سازمان خصولتی ایرانی است که پشتیبانی مالی از رژیم ایران به چند سازمان تروریستی در مشرق زمین سرازیر می‌کند، از جمله گروه‌های حزب‌الله و جهاد اسلامی…. شعبه‌های بنیاد موسوم به شهید در لبنان هم حمایت مالی برای خانواده‌های اعضای کشته شده حزب‌الله فراهم می‌کند.

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah