ظریف در مصاحبه با خبرگزاری مالزی گفت: پایبندی طرف‌های اروپایی توافق هسته‌یی (انگلستان، فرانسه و آلمان) قابل مشاهده نیست. یا این‌که آنها پس از خروج یکجانبه سال گذشته آمریکا از برجام، «اراده سیاسی برای پایبندی» به این توافق هسته‌یی را ندارند.
پ.ن- خوب یکبار سرشان کلاه گذاشتی بسشونه! البته اگر عار داشته باشند.

 

 

یکشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah