در گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است به‌زودی منتشر شود رژیم ایران به بازرسان آژانس اجازه نداده است از داخل سایتهای هسته‌یی بازدید کنند.
این گزارش حاوی لحن جدیدی است که نشان می‌دهد رژیم ایران با بازرسان هسته‌یی بین‌المللی که وظیفه‌شان نظارت بر برنامه سلاح هسته‌یی این رژیم است همکاری نکرده است.

دوشنبه ۱۱شهریور ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah