به گزارش سایت صدای بازداشت شدگان فاطمه (آیلار) باختری، نوکیش مسیحی که پیشتر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز گذشته جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین شد. همچنین زمان (صاحب) فدایی، دیگر نوکیش مسیحی و هم پرونده ای وی پس از تایید حکم ۱۸ ماه حبس در دادگاه تجدید نظر در انتظار احضار جهت اجرای حکم حبس به سر می برد. این نوکیشان در خردادماه سال ۹۶ بازداشت و احکام قطعی آنها پس از تایید توسط دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری به آنها ابلاغ شد.

طبق اخبار دریافتی، روز شنبه ۹ شهریورماه ۱۳۹۸، فاطمه باختری جهت تحمل مدت محکومیت ۱ ساله خود به زندان اوین منتقل شد.

فاطمه باختری و زمان فدایی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

 

 

علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده به حبس محکوم شدند
علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، دو فعال کارگری هرکدام توسط دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. این شهروندان در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت آزاد شده بودند.

طبق اخبار دریافتی، دو فعال کارگری توسط دادگاه انقلاب کرج هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

این دو فعال کارگری در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج به همراه تعدادی دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت آزاد شده بودند.

در تاریخ ۱۹ خردادماه جلسه دادگاهی همزمان برای پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده تشکیل شد. اتهام عنوان شده برای این شهروندان “تبلیغ علیه نظام” بوده است.

 
۱۱ شهریور ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah