آخوند صادق لاریجانی، رئیس مصحلت نظام ولایت فقیه، سرانجام در زیر ضرب خامنه‌ای و باند ولایت و سپاه پاسداران، که وی را از طریق دستگاه قضایی آخوند رئیسی به‌خاطر نامه‌اش به آخوند یزدی، تهدید به تشکیل پرونده و محاکمه نیز کرده بودند، یک نامه عذرخواهی منتشر کرد و نوشت: «از نامه‌ اینجانب دلسوزان بسیاری مکدر شدند، در همین‌جا بر خود فرض می‌دانم که از محضر شریف همه آنان عذرخواهی کنم». «اینجانب ابایی ندارم که بپذیرم انسان در شرایطی قلم و زبانش دچار لغزش می‌شود و بر قلم و زبان مطالبی جاری می‌شود که خلاف مصلحت است و بلکه گاه خلاف انصاف».
صادق لاریجانی، نامه منتسب به او در مورد رفتن به نجف را هم، که قبلاً از تکذیب صریح آن خودداری و به عبارتی کلی و مبهم بسنده کرده بود، اکنون سراپا جعلی خوانده و نوشته است:« ادعا کردند اینجانب نامه‌یی گلایه آمیز به رهبری معظم نوشته‌ام و از ایشان استجازه برای سفر به نجف اشرف کرده‌ام. این ادعا صددرصد کذب است نه نامه‌یی در کار بود و نه استجازه‌ای. و تصویر نامه‌یی هم که منتشر کرده‌اند

صددرصد جعلی  بود و خط منتشره هم، هیچ شباهتی به خط اینجانب ندارد. غرض آنان، القای یأس و بی‌اعتمادی در مردم و ایجاد اختلاف در میان‌ مسئولان و حتی القای شایعه اختلاف مسئولان با رهبری بود. البته همه اینها خیالی باطل است».
آخوند لاریجانی بعد از چند فقره غلط‌کردم‌گویی و عذرخواهی، متقاضی ماستمالی کردن پرونده‌های فساد مالی خودش شده و می‌نویسد: «مقصود اینجانب از پاره‌یی گلایه‌ها، تصورات و اقدامات غلط برخی افراد در برخی از این نهادها بود که امیدوارم با تدبیر صحیح مسئولان مرتفع شود».

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah