به گزارش رادیو آلمان بر اساس سندی که ماه گذشته در دادگاه عالی اونتاریو ثبت و بایگانی شده، بخشی از این پول‌ها که از فروش ساختمان‌های متعلق به جمهوری اسلامی به دست آمده، به قربانیان داده شده است.
دریافت‌کنندگان قربانیان حملات حماس و حزب‌الله هستند. این دو گروه مسلح از سوی رژیم ایران حمایت می‌شوند. پرداخت این پول به قربانیان با مجوز دادگاه انجام شده است.

یکی از املاک فروخته‌شده یک مرکز فرهنگی ایرانیان در اوتاوا وابسته به دانشگاه اوتاوا بوده که ساختمان آن بسیار باارزش است. این ساختمان به قیمت ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به یک شرکت در مونترآل فروخته شد.
در تورنتو ساختمانی که متعلق به یک مقام سفارتی بوده و به عنوان مرکز مطالعات ایرانیان از آن استفاده می‌شده به قیمت یک میلیون و ۸۵ هزار دلار فروخته شد.
وکیل یکی از خانواده‌های قربانیان تایید کرده که فروش این املاک با موفقیت انجام شده است.
«اتحاد ضد ترور کانادا» گفته از اینکه تهران مجبور به پاسخ‌گویی شده است، خوشحال است.

به گزارش رادیو آلمان بر اساس سندی که ماه گذشته در دادگاه عالی اونتاریو ثبت و بایگانی شده، بخشی از این پول‌ها که از فروش ساختمان‌های متعلق به جمهوری اسلامی به دست آمده، به قربانیان داده شده است.
دریافت‌کنندگان قربانیان حملات حماس و حزب‌الله هستند. این دو گروه مسلح از سوی رژیم ایران حمایت می‌شوند. پرداخت این پول به قربانیان با مجوز دادگاه انجام شده است.

یکی از املاک فروخته‌شده یک مرکز فرهنگی ایرانیان در اوتاوا وابسته به دانشگاه اوتاوا بوده که ساختمان آن بسیار باارزش است. این ساختمان به قیمت ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به یک شرکت در مونترآل فروخته شد.
در تورنتو ساختمانی که متعلق به یک مقام سفارتی بوده و به عنوان مرکز مطالعات ایرانیان از آن استفاده می‌شده به قیمت یک میلیون و ۸۵ هزار دلار فروخته شد.
وکیل یکی از خانواده‌های قربانیان تایید کرده که فروش این املاک با موفقیت انجام شده است.
«اتحاد ضد ترور کانادا» گفته از اینکه تهران مجبور به پاسخ‌گویی شده است، خوشحال است.

جمعه ۲۲ شهریور۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah