ظهر روز جمعه ۲۲شهریور ۱۳۹۸(۱۳سپتامبر ۲۰۱۹) آقای ایلیر متا رئیس‌جمهور آلبانی از اشرف۳ محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور بازدید کرد.

مجاهدین از رئیس‌جمهور آلبانی به گرمی استقبال کردند. آقای فاتمیر مدیو رئیس حزب جمهوریخواه آلبانی و همچنین مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور در این دیدار او را همراهی می‌کردند.
پرزیدنت متا با مریم رجوی دیدار و گفتگو کرد و از نمایشگاه ۱۲۰سال مقاومت برای آزادی در اشرف۳ بازدید نمود.
پرزیدنت متا در دیدار با مجاهدین گفت: من هیچ تصویری نسبت به میزان فداکاری و ابعاد کشتار و نسل‌کشی که شما و هوادارانتان متحمل شده‌اید، نداشتم. این‌که می‌بینم این همه انسان، زنان و کودکان، قتل‌عام شده‌اند، برایم شوکه‌کننده است.
رئیس‌جمهور آلبانی تأکید کرد: این امر همچنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است

من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده‌یی خانم مریم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادی‌های بنیادین مبتنی است.

 

 

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah