بنابه خبر رسیده به کانال تلگرام بگونه سهیل عربی زندانی سیاسی به دلیل بازداشت و بلاتکلیفی مادر  خانم فرنگیس مظلومی در سلول انفرادی،در تاریخ جمعه ۹۸/۶/۲۹ اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

 

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah