در حکومتی که ضجه های مادرانه نسبت به زندان و آزار فرزندش (اقدام علیه امنیت کشور و …. ) محسوب میشود و منجر به بازداشت،حبس و شکنجه و انفرادی طولانی شده ، و خود نظام این قوانین را اسلامی و قرآنی می نامند ،ولی همچین اقدامی در هیچ یک از ادیان نه اشاره شده و‌نه قابل قبول جامعه بشریت میباشد.
در حکومتی که حتی انتقاد و اعتراض نسبت به شکنجه و زندان فرزندشان را جرم سنگین محسوب می کنند نظام دیکتاتوری باید نامید و جامعه جهانی همچین اقدامات ناعادلانه را محکوم می کند.
در نظام جمهوری اسلامی مادر ،پدر ، پیر ، جوان ،مظلوم و محبوس حق اعتراض و انتقاد در مورد حق انسانی خود را نداشته و جرم سنگین بوده و غیر قابل بخشش است.

سهیل عزیز مرد بزرگ زجر کشیدنت در پشت میله های زندان را نسبت به در بند بودن ظالمانه مادر مهربان ، مریض و بی گناهات را میبینم و هم بنده و هم تمام مردم شریف و ازادی خواه ایران غمخوار و هم صدایت هستیم .

درود بر تمام مادران شجاع ایران زمین درود بر تمام مردم شجاع ایران
ننگ بر جمهوری دیکتاتوری

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah