به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امید بلیده‌ای گهرامزهی روز جمعه ۲۲ شهریور، در مسیر بازگشت به خانه و محمد عثمان دامنی روز چهارشنبه ۲۷ شهریور، توسط مأموران لباس شخصی در زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
روز جمعه ۲۲ شهریور، مأموران امنیتی امید بلیده‌ای گهرامزهی را در خروجی شهر زاهدان و در مسیر بازگشت به خانه بدون در دست داشتن حکم قضایی بازداشت کردند. آقای بلیده ای گهرامزهی اهل کوه ون سرباز و طلبه مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان است.
از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند تا این لحظه اطلاعات دقیقی در دست نیست.
همچنین در خبر دیگر روز چهارشنبه ۲۷ شهریور، محمد عثمان دامنی، شهروند اهل ایرانشهر که برای درمان به زاهدان مراجعه کرده بود، توسط مأموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در گزارش کمپین بلوچ آمده است که روز ۲۸ شهریور، مأموران امنیتی برای بازرسی به منزل شخصی وی مراجعه کردند، اما از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعاتی در اختیار خانواده وی قرار نداده‌اند.

 

 
شنبه ۳۰ شهریورماه ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah