روز دوشنبه اول ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید است،۱۴میلیون و ۶۰۰هزار دانش‌آموز برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ثبت‌نام کرده‌اند. مدارس دو شیفته و فرسوده، کلاس‌های غیراستاندارد با تراکم۴۰محصل، کمبود نیروی انسانی و معلم و تبعیض‌ بین مرکز و پیرامون از بحرانهای جدی رژیم و گویای وضعیت اسفبار سال تحصیلی جدید خواهد بود.
یکی از کارگزاران رژیم اعتراف کرد،۳۰درصد فضاهای آموزشی ایران فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند. نیمی از این مدارس در سیستان و بلوچستان قرار دارند و باقی در استانهایی چون کرمان یا گلستان. مدارس کپری و خشت وگلی هر آن امکان فرو ریختن دارند. در سال ۹۵دختربچه‌ای در چابهار زیر آوار دیوار فرسوده و خشتی مدرسه جان باخت. این در حالیست که هنوز در مناطق سیل‌زده و آسیب دیده در زلزلزه حداقل‌های اولیه نیز برای شروع سال تحصیلی وجود ندارد.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah