کریستین امان پور از خبرنگاران لابی رژیم در رسانه سی ان ان در صفحه توییتر خود نوشته است : ظریف امروز به من گفت که رئیس جمهور روحانی مایل به دیدار با پریزدنت ترامپ در نیویورک درصورت لغو تحریمها و اعمال کنترل دائمی فعالیت های اتمی رژیم است. همچنین امانپور به نقل از ظریف نوشته است:«شاخه زیتون همیشه روی میز قرار داشته است. ولی ما یک بار دیگر نیز این شاخه زیتون را نشان می‌دهیم.» البته دلال این فریبکاری وزیر خارجه فرانسه می باشند. دجالگری آخوندها و وزیر خارجه شان را می بینید که چگونه هم با موشک وپهپاد به تاسیسات نفتی عربستان حمله می کنند هم دم از شاخه زیتون صلح می زنند که اساسا برای بنیانگذار نظامشان جام زهر بود چه رسد به پیروانش! تازه دو قورت و نیمشان هم باقی است وخواهان لغو تحریمها با وعده ای نسیه هستند!

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah