راهکار جمهوری اسلامی در قبال «کارزار فشار حداکثری» آمریکا، «مقاومت حداکثری» است
معنای این حرف اعتراف به فشار خفه کننده تحریم های اعمال شده از جانب امریکا است. نه مذاکره می تواند بکند و نه راه برون رفت دیگری دارد.
ذخایر ارزی هم کم کم تمام میشود.
آیا نظام ولایت فقیه بدون فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع در آمد و بدون مراوده اقتصادی با دنیا می تواند دراین برزخ دوام بیاورد؟
پاسخ این پرسش نیازمند زمانی طولانی نیست.

 

دوشنبه ۱ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah