فرشته طوسی، فعال دانشجویی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در ویژه‌ برنامه روز دانشجوی دانشجویان آزاداندیش این دانشگاه» که در سال ۹۵ برگزار شده است، به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری روز دوشنبه اول مهر به ایرنا گفت که پیشتر این دانشجو به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود و به دلیل سابقه محکومیت با همین اتهام در سال ۹۳، به ۱۸ ماه حبس و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود.

 

دوشنبه ۱ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah