برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٣٠ شهریور ٩٨ (٢١ سپتامبر ٢٠١٩)، نیرهای امنیتی مستقر در فرودگاه خمینی واقع در تهران ضمن جلوگیری از پرواز مادر بهمن قبادی، کارگردان و فیلم نامەنویس کرد بە خارج از ایران، اقدام بە بازداشت مادرش با هویت ”ایران حمزەای“ کردەاند.
بهمن قبادی با انتشار پستی در صفحە فیسبوکی خود، بازداشت مادرش را اعلام کردە است.
وی در این پست نوشتە است کە “متاسفانه هم اکنون با خبر شدم که مادر پیر من در فرودگاه بین المللی امام خمینی توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده است.“

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah