اجرای سرود ایران زمین
درتظاهرات پرشکوه و پر قدرت ایرانیان علیه آخوند روحانی در نیویورک
این تظاهرات از سوی جنبش اپوزسیون اصلی رژیم ایران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی و تدارک دیده شده است
سه شنبه ۲ مهر۹۸

 

 

هنرنمایی یک جوان ایرانی در تظاهرات علیه آخوند روحانی در نیویورک
سه سنبه ۲ مهر ۹۸

 

 

فیلمی از تظاهرات ایرانیان در نیویورک
این تظاهرات از سوی شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران تدارک دیده شده و علیه سفر آخوند روحانی به نیویورک است.
سه شنبه ۲ مهر

 

 

فیلمی از تظاهرات پرشکوه و پر قدرت ایرانیان علیه آخوند روحانی
درنیویورک در برابر مقر سازمان ملل متحد

سه شنبه ۲ مهر۹۸

 

سخنرانی ترامپ در سازمان ملل در باره رژیم ایران

کارنامه رژیم سرکوبگر ایران در ویرانی و مرگ برای همه آشناست. تا رفتار رژیم ایران تغییر نکند تحریمی برداشته نمی‌شود.شهروندان ایران شایسته حکومتی است که فقر و بیکاری را کاهش بدهند نه اینکه رژیمی باشد که بودجه کشور را صرف حمایت گروه های تروریستی کنند

سه شنبه ۲ مهر۹۸

 

 

اجرای موزیک شاد ایرانی در تظاهرات ایرانیان علیه آخوند روحانی در برابر سازمان ملل در نیویورک

سه شنبه ۲ مهر۹۸

 

 
سه شنبه ٢ مھر ٩٨

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah