وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۳ مهر ۹۸
شرکت کشتیرانی کاسکو و شرکت ملوانی و مدیریت کشتی کاسکو همچنین شرکت نفت کنکورد، شرکت کشتیرانی کونلون، هولدینگ کونلون و شرکت پگاسوس ۸۸ را به خاطر نقض تحریمها و خرید نفت از رژیم ایران تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا این شرکت ها به خاطر اینکه آگاهانه نفت ایران را حمل کرده اند، تحت تحریم قرار گرفتند.
به گفته پمپئو، واشنگتن قصد دارد تا به دیگر کشورها نشان دهد که «نتیجه کسب و کار با سپاه پاسداران» چه خواهد بود تا آنها را از اقتصاد ایران دور کند.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah