روز دوشنبه ۷ مردادماه ۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات توحید قریشی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج برگزار شده بود.
بر اساس این حکم، نامبردە به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس، به اتهام هواداری از گروه های مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، جمعا ۱۶ سال زندان محکوم شد. قریشی که بعنوان امام جمعه مسجد امام شافعی تالش نیز شناخته می شود، پس از حدود ۵ سال در فروردین ماه امسال حکم حبس اش به پایان رسیده بود اما در حالی که در انتظار آزادی بود با گشایش پرونده جدیدی در زندان ماند.

سه شنبه ٢ مھر ٩٨

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah