ظریف گفت این پیشنهاد اولین مرتبه از سوی فیلیپ هموند، وزیر خارجه وقت مطرح شد، اما او چندی بعد در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرد. پیشنهاد این بوده که بریتانیا ۴۰۰ میلیون پوند بدهکاری به ایران را بپردازد و ظریف متقابلا برای آزادی نازنین زاغری – رتکلیف از زندان تلاش کند.
بدهی ۴۰۰میلیون پوندی لندن به تهران، به خاطر پیش‌پرداخت خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۹۷۶است که به خاطر انقلاب و تغییر رژیم ایران تحویل داده نشدند.
ظریف به خبرنگاران گفت که این پیشنهاد حتی تا وقتی که بوریس جانسون وزیر خارجه شد، مطرح بود اما با آمدن جرمی هانت منتفی شد: «جرمی می‌گفت شما می‌خواهید باج بگیرید. من هم گفتم خیر، این را من شروع نکردم بلکه فیلیپ بود.» جرمی هانت چون می‌خواست نخست‌وزیر شود، دنبال کار را نگرفت.
ظریف گفت، پرداخت بدهی لندن به تهران به معنای باج نبود و به عنوان وزیر خارجه هیچ نقشی در تصمیمات قضایی برای یک شهروند ایرانی ندارد: «اما من می‌توانم برای فرد خارجی متهم به جاسوسی، مداخله کنم و به دادگاه پیشنهاد بد هم.

سه شنبه ٢ مھر ٩٨

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah