این درگیری روز سه شنبه دوم مهرماه ۹۸، برای ممانعت از حمل زباله شهرستان ساری به این منطقه که دست به اعتراض زده بودند، بوقوع پیوست.
مخالفت مردم روستاهای منطقه چهاردانگه ساری در انتقال زباله این شهرستان به این منطقه (گوی‌چاله) وارد هفدهمین روز شده است.
از بامداد روز سه شنبه دوم مهر ۹۸ نیروی سرکوبگر انتظامی برای خروج مردم از منطقه وارد روستای تلمادره شد که به همین دلیل مردم با آنها درگیر شدند. بعد از درگیری بین مردم و نیروی انتظامی، این تجمع پایان یافت.

 

سه شنبه ٢ مھر ٩٨

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah