به گزارش صدای آمریکا وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی از حمله رژیم ایران به تاسیسات عربستان به عنوان «اقدام به جنگ» و «حمله به اقتصاد جهانی» یاد کرد و گفت برخی مقصر معرفی کردن جمهوری اسلامی را «داوری شتابزده» تلقی کردند؛ اما گذشت زمان نشان داد که حق با ایالات متحده بود. وی افزود که با بیانیه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، و آلمان روشن است که ایران مسئول حملات به عربستان سعودی است و این‌کارهای ایران باعث نگرانی همه کشورها است و خطر بحران را افزایش می‌دهد.
مایک پمپئو افزود که زمان آن فرا رسیده که ایران مذاکرات را شروع کرده و بحث فعالیت‌های هسته‌ای و نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای را پاسخ دهد. آقای پمپئو گفت رژیم باید مردم ایران را مقدم قرار دهد و بی‌تردید مردم ایران نیز چنین درخواستی خواهند کرد. آقای پمپئو تاکید کرد که هرگاه مردم ایران چنین درخواستی را مطرح کنند، بدانند که این دولت در آمریکا از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah