کرسیهای سازمان ملل متعلق به مردم ایران است. من جامعه جهانی و کشورهای اروپایی و دولتمردانی را که در سازمان ملل گرد آمده مخاطب قرار داده و از آنها می‌پرسم چرا کسانی که همین دیروز منطقه را به آتش کشیده‌اند به سازمان ملل راه می‌دهید؟ چرا با رژیم که فقط با جنگ‌افروزی سر پا است گفتگو می‌کنید؟ آن دسته از کشورهایی که منافع اقتصادی آن قدر گوشهایشان را کر کرده است که حتی اعترافات رژیم آخوندی درباره دزدی و چپاولشان را نمی‌شنوند می‌گویم نمایندگانش را بفرستند تا با مردمی که برای یک لقمه نان، فرزندان یا کلیه‌شان را می‌فروشند سؤال کنند. از کارگرانی که بیش از ۶ماه حقوق نگرفته‌اند سؤال کنند. از مال باختگان سؤال کنند. مردم ایران ۴۰سال است که این رژیم را آزموده‌اند و شعارشان این است:‌ مرگ بر اصل ولایت‌فقیه! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر روحانی!

پیام ما به شما دولتمردانی که اینجا گرد آمده‌اند بسیار روشن است. از نیرویی که توان سرنگونی رژیم آخوندی را دارد یعنی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کنید. تجربه نشان داده است هر نوع تلاش برای کنار آمدن با این رژیم در منطق آخوندهای جنایتکار علامت ضعف است. تنها زبان صحبت با آخوندها زبان قاطعیت و قدرت است. مقاومت ایران و کانونهای شورشی و قیام مردم به‌پاخاسته مسئولیت سرنگونی این رژیم را برعهده می‌گیرند. در مقابل مردم ایران عهد مان را برای سرنگونی تجدید می‌کنیم و با صدای بلند اعلام می‌کنیم: حاضر! حاضر! حاضر!

 

 

چهارشنبه سوم مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah