آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که رژیم ایران غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفوژهای پیشرفته را آغاز کرده است. این اقدام رژیم ایران نقض برجام محسوب می‌شود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گوید این رژیم در نظر دارد تعداد بیشتری از سانتریفوژهای پیشرفته را نسبت به آنچه پیش از این اعلام کرده بود نصب کند.
در این گزارش آمده است که بنا‌ به بازرسیهای انجام شده در روز چهارشنبه ۲۵سپتامبر غنی‌سازی اورانیوم در تمام سانتریفوژهایی که در نطنز نصب شده است یا آغاز شده و یا قرار است آغاز شود.
به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت آخوند حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین، کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم افزایش غنی‌سازی اورانیوم از ۳٫۶۷درصد به ۴٫۵درصد بود.
افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین اراک به دوران پیش از برجام است.

 
پنجشنبه ۴ مهر۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah