صبح روز پنجشنبه ۴ مهر ۹۸ «لیلا زرافشان» در زندان سنندج اعدام شد.
لازم به ذکراست پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸ قطعنامه ای را با محکوم کردن سابقه حقوق بشرجمهوری اسلامی به تصویب رساند و ازتهران خواست تا به سرکوب زنان در ایران پایان دهد. این قطعنامه با ۶۰۸ رای موافق و ۷ رای مخالف و ۴۶ رای ممتنع تصویب شد.
و این درحالی است روحانی در مقر سازمان ملل به سر می برد و طی دو روز ۸ نفر اعدام شده اند.

 

افزایش اعدامها توسط رژیم جنایتکار آخوندی
در زندانهای گوهردشت کرج؛ سنندج ؛ارومیه ؛کرمانشاه وبروجرد
سحرگاه روزپنجشنبه ۴مهر۹۸، دژخیمان خامنه‌ای یک زن زندانی به نام لیلا زرافشان را در زندان سنندج اعدام کردند.همچنین روز چهارشنبه ۳مهر۹۸ دژخیمان خامنه‌ای ۶زندانی را به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج اعدام کردند.
این زندانیان که سحرگاه روز چهارشنبه اعدام شدند، آنها طی روزهای گذشته جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. یکی از اعدام شدگان مصطفی بختی، نام داشت و ۳۳ساله بود
به گزارش هەنگاو چهار زندانی از بند ١٥ زندان ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدەاند
قرار بود کە حکم اعدام آنها بامداد پنجشنبە اجرا شود، اما عصر بە آنها اعلام شدە کە ساعت ٢٢ حکم آنها اجرا می شود و برای تحویل جنازەها بە زندان مرکزی ارومیە مراجعە کنید.
یک زندانی اهل بروجرد در زندان مرکزی این شهر و یک زندانی اهل کرمانشاه در زندان گوهردشت اعدام شدند و با احتساب این دو مورد طی دو روز گذشتە دست کم شش زندانی در زندان های مختلف کردستان اعدام شدەاند.
روز چهارشنبە ٣ مهر ٩٨ حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لرستان با هویت ”سلطان فتحی راد“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.
همچنین یک زندانی ٣١ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”مجتبی سلیمانی“ ٣١ سالە روز گذشتە در زندان گوهردشت اعدام شدە است.
روز گذشتە چهارشنبه حکم اعدام سە نفر در زندان ارومیە بە اجرا در آمدە بود.

پنجشنبه ۴ مهر۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah