فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای امضا کننده برجام بدون آمریکا گفت که «نجات برجام بیش از پیش دشوار شده است.»
نشست وزرای امور خارجۀ سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، بریتانیا به اضافۀ چین، روسیه، ارژیم یران و نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپادر نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، برای حفظ برجام برگزار شد.

پنجشنبه  ۴ مهر۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah